Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo

01

På Vegas blågrønne tak kan overvannet lagres i inntil 24 timer. På denne måten reduseres risikoen for oversvømmelser og flomskader. Dronefoto: Asplan Viak
På Vegas blågrønne tak kan overvannet lagres i inntil 24 timer. På denne måten reduseres risikoen for oversvømmelser og flomskader. Dronefoto: Asplan Viak

02

Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo

03

Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo

04

Vega scene plakat. Illustrasjon: Asplan Viak
Vega scene plakat. Illustrasjon: Asplan Viak

05

Snitt. Illustrasjon: Asplan Viak
Snitt. Illustrasjon: Asplan Viak

06

Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo

07

Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo

08

Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo

09

Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo

10

Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo

11

Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo

12

Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo

13

Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo

14

Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo

15

Overvannshåndteringen på Vega Scene er kombinert med et grønt og helt unikt takprosjekt, der man blant annet skal undersøke hvordan Oslofjordens truede plantearter vil overleve i et tøft, urbant miljø som på taket av Vega Scene.Dronefoto: Asplan Viak
Overvannshåndteringen på Vega Scene er kombinert med et grønt og helt unikt takprosjekt, der man blant annet skal undersøke hvordan Oslofjordens truede plantearter vil overleve i et tøft, urbant miljø som på taket av Vega Scene.Dronefoto: Asplan Viak

16

Dronefoto: Asplan Viak
Dronefoto: Asplan Viak

17

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

18

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

19

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

20

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

21

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

22

Juni 2020. Foto: Åse Holte
Juni 2020. Foto: Åse Holte

23

Juni 2020. Foto: Åse Holte
Juni 2020. Foto: Åse Holte

24

Juni 2020. Foto: Åse Holte
Juni 2020. Foto: Åse Holte

25

Vega scene

Prosjektkategori

Kulturbygg

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2016 - pågående

Om prosjektet

Vega Scene er et kino- og teaterbygg sentralt i Oslo. Bygningen inneholder tre kinosaler, en teatersal, en debattsal, publikumsfasiliteter og kontorer. Bygget har et særegent grønt tak.

Vega Scene er en uavhengig arena for visning av kvalitetsfilm og et visningssted for nyskrevet dramatikk gjerne knyttet til dagsaktuelle temaer. Forestillinger i kino- og teatersal skal ofte følges opp av andre aktiviteter i huset, og det er lagt betydelig vekt på supplerende fasiliteter utenfor salene som romslige publikumsarealer og en egen debattsal. Fasadene mot Hausmanns gate, Elvebakken og Vegaparken er gjort så transparente som mulig for å eksponere virksomheten mot bylivet og senke terskelen for deltakelse. Dette er uvanlige kvaliteter for funksjoner som ofte legges til kjellerarealer.

Bygget er prosjektert med et blågrønt tak der det er plantet over 20 arter hjemmehørende i Osloområdet. Disse plantene er ikke i vanlig handel og ble derfor dyrket opp av Ljono Stauder fra frø innsamlet langs Oslofjorden. Det er også utviklet en unik lettvekts jordblanding som er tilpasset plantene. Utvelgelse av planter og jordblanding er gjort i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). I samarbeid med Bergknapp AS og Protan AS ble det utviklet en ny og banebrytende løsning som håndterer fremtidens 20 års regnhendelser (dagens 200 års regn) på taket. Vega Scene oppføres som et lavkostbyggeri for å minimere leiekostnader, og skal som første kulturbygg i Norge klassifiseres som BREEAM very good.