Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Vega scene plakat. Illustrasjon: Asplan Viak
Vega scene plakat. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Snitt. Illustrasjon: Asplan Viak
Snitt. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Byggeplass, foaje. Foto: Asplan Viak
Byggeplass, foaje. Foto: Asplan Viak

04

Byggeplass, trapp. Foto: Asplan Viak
Byggeplass, trapp. Foto: Asplan Viak

05

Vega scene

Prosjektkategori

Kulturbygg

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2016 - pågående

Om prosjektet

Vega Scene er et kino- og teaterbygg sentralt i Oslo. Bygningen inneholder tre kinosaler, en teatersal, en debattsal, publikumsfasiliteter og kontorer.

Vega Scene skal være en uavhengig arena for visning av kvalitetsfilm og et visningssted for nyskrevet dramatikk gjerne knyttet til dagsaktuelle temaer. Forestillinger i kino- og teatersal skal ofte følges opp av andre aktiviteter i huset, og det er lagt betydelig vekt på supplerende fasiliteter utenfor salene som romslige publikumsarealer og en egen debattsal. Fasadene mot Hausmanns gate, Elvebakken og Vegaparken er gjort så transparente som mulig for å eksponere virksomheten mot bylivet og senke terskelen for deltakelse. Dette er uvanlige kvaliteter for funksjoner som ofte legges til kjellerarealer. Vega Scene oppføres som et lavkostbyggeri for å minimere leiekostnader, og skal som første kulturbygg i Norge klassifiseres som BREEAM very good.

Relaterte nyheter