Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Eksteriør Vega scene. Illustrasjon: Asplan Viak
Eksteriør Vega scene. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Vega scene plakat. Illustrasjon: Asplan Viak
Vega scene plakat. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Snitt. Illustrasjon: Asplan Viak
Snitt. Illustrasjon: Asplan Viak

04

Byggeplass, foaje. Foto: Asplan Viak
Byggeplass, foaje. Foto: Asplan Viak

05

Byggeplass, trapp. Foto: Asplan Viak
Byggeplass, trapp. Foto: Asplan Viak

06

Vega scene

Prosjektkategori

Kulturbygg

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2016 - pågående

Om prosjektet

Vega Scene er et kino- og teaterbygg sentralt i Oslo. Bygningen inneholder tre kinosaler, en teatersal, en debattsal, publikumsfasiliteter og kontorer. Bygget har et særegent grønt tak.

Vega Scene skal være en uavhengig arena for visning av kvalitetsfilm og et visningssted for nyskrevet dramatikk gjerne knyttet til dagsaktuelle temaer. Forestillinger i kino- og teatersal skal ofte følges opp av andre aktiviteter i huset, og det er lagt betydelig vekt på supplerende fasiliteter utenfor salene som romslige publikumsarealer og en egen debattsal. Fasadene mot Hausmanns gate, Elvebakken og Vegaparken er gjort så transparente som mulig for å eksponere virksomheten mot bylivet og senke terskelen for deltakelse. Dette er uvanlige kvaliteter for funksjoner som ofte legges til kjellerarealer. Bygget er prosjektert med et blågrønt tak som etableres våren 2019. På taket skal det plantes over 20 arter hjemmehørende i Osloområdet. Disse plantene er ikke i vanlig handel og dyrkes derfor opp fra innsamlede frø. Det utvikles også en unik lettvekts jordblanding som er tilpasset plantene. Utvelgelse av planter og jordblanding er gjort i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). I samarbeid med Bergknapp AS og Protan AS ble det utviklet en ny og banebrytende løsning som håndterer 20 års regnhendelser og hvor vann kan holdes tilbake I tørkeperioder. Vega Scene oppføres som et lavkostbyggeri for å minimere leiekostnader, og skal som første kulturbygg i Norge klassifiseres som BREEAM very good.

Relaterte nyheter