Felt B. Foto: Asplan Viak
Felt B. Foto: Asplan Viak

01

Felt B. Foto: Asplan Viak
Felt B. Foto: Asplan Viak

02

Felt B. Foto: Asplan Viak
Felt B. Foto: Asplan Viak

03

Felt B. Foto: Asplan Viak
Felt B. Foto: Asplan Viak

04

Felt B. Foto: Asplan Viak
Felt B. Foto: Asplan Viak

05

Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

06

Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

07

Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

08

Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

09

Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

10

Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

11

Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

12

Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

13

Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

14

Kværnerbyen - Oslo

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2005 -

Om prosjektet

Kværnerbyen har blitt gitt identitet som tidligere industristed. Mellom byggene er det anlagt urbane uterom med vann og blomsterrik vegetasjon som hovedingredienser.

Området i Kværnerdalen har i generasjoner vært preget av industrihistorie. Da aktiviteten i 1999 ble lagt ned og området solgt, startet utviklingen av området som en ny bydel i Oslo. Kværnerbyen har blitt gitt identitet som tidligere industristed. Mellom byggene er det anlagt urbane uterom med vann og blomsterrik vegetasjon som hovedingredienser. Fargerike stauder sørger for årstidsvariasjoner i anlegget. Sitteplasser og aktivitetsarealer er anlagt flere steder mellom byggene. Vannspeil og kanaler er stramt utformet, og intensjonen bak utformingen har vært at uterommene skal innby til nærkontakt og opplevelser direkte knyttet til vannet. Takvann og overflatevann fra gårdsrommene brukes aktivt i vannanleggene.

Les mer om prosjektet i KVARTALET:
Transformasjon