Under bygging. Foto: Asplan Viak
Under bygging. Foto: Asplan Viak

01

Under bygging. Foto: Asplan Viak
Under bygging. Foto: Asplan Viak

02

Under bygging. Foto: Asplan Viak
Under bygging. Foto: Asplan Viak

03

Bussveien; Fv. 44 Vaulen

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Stavanger

Tidsrom

2013-2017

Om prosjektet

Asplan Viak har oppdraget med å utarbeide byggeplan for videreføring av Bussveien mellom Stavanger og Sandnes på strekningen mellom Breidablikkveien og Stasjonsveien på Vaulen.

Byggestart var oktober 2015 og strekningen er planlagt åpnet høsten 2017.

Prosjektet er komplekst og består blant annet av 850 m midtstilte kollektivfelt (bussvei) og 1250 m sidevei, bygging av en undergang, samt sanering av en rekke avkjørsler og bygging av en rekke murer, betongkonstruksjoner og støyskjermer.

En av utfordringene har vært å finne gode løsninger for de nærliggende eiendommene som må tåle arealbeslag og terrengtilpasninger i form av murer og andre terrengtilpasninger.

Bussveien er det største prosjektet i Bypakke Nord-Jæren og blir Europas lengste bussvei. Flere europeiske byer vurderer nå å bygge bussvei etter samme mal som Rogaland.