Fuglefjellet - perspektiv fra sør. Illustrasjon: Asplan Viak
Fuglefjellet - perspektiv fra sør. Illustrasjon: Asplan Viak

01

Fuglefjellet - perspektiv fra nord. Illustrasjon: Asplan Viak
Fuglefjellet - perspektiv fra nord. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Aksonometri. Illustrasjon: Asplan Viak
Aksonometri. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Fasade nord. Illustrasjon: Asplan Viak
Fasade nord. Illustrasjon: Asplan Viak

04

Fasade sør. Illustrasjon: Asplan Viak
Fasade sør. Illustrasjon: Asplan Viak

05

Måkeperspektiv. Illustrasjon: Asplan Viak
Måkeperspektiv. Illustrasjon: Asplan Viak

06

Situasjonsplan for snitt. Illustrasjon: Asplan Viak
Situasjonsplan for snitt. Illustrasjon: Asplan Viak

07

Parallelloppdrag; Boliger i Strandvegen, Tromsø

Prosjektkategori

Boliger

Lokasjon

Tromsø

Tidsrom

2017

Om prosjektet

Asplan Viak ble våren 2017 invitert som ett av tre firma til å utarbeide forslag til skisseprosjekt for område K15-16 innenfor Strandkanten boligbydel, rett sør for Tromsø sentrum. Oppdragsgiver var Peab.

Strandkanten består av ca. 1200 urbane boliger langs Tromsøysundet, på tidligere havnearealer, som ble regulert til boligformål i år 2000. K15-16 er regulert til 12 etasjes boligblokker, og utgjør ett av de 4 såkalte «topografiske punktene» innen bydelen, hvor det er lagt opp til vertikal og massiv bebyggelse som skal skille seg ut fra øvrig, lavere bebyggelse i bydelen. Dette er det siste området på Strandkanten som venter på å bli utbygd, og når dette står ferdig vil man ha sammenhengende strandpromenade, gangveg, lekesti og gang- sykkelveg gjennom hele bydelen. I konkurransen var det ønskelig å finne en løsning innenfor gjeldende reg.plan.

Overordnet konsept
Med utgangspunkt i bebyggelsens plassering, ut mot sjøen, har vi latt oss inspirere av tematikken; FUGLEFJELL. Veggene mot nord_øst er vertikale, slette flater som møter vannet, mens det mot sør og vest er mer levende fasader, en mer oppdelt karakter med «fjellhyller» av balkonger og fasade som trekkes ut og inn.

Bebyggelsen er utformet ned utgangspunkt i tillatt volum i reguleringsplanen. Basert på akser fra gang- og sykkelvegen og strandpromenaden har vi skåret gjennom bygningsmassen, slik at det dannes tre hovedvolumer / 3 «Fuglefjell». Slik unngår man en tett vegg mot friområdet rundt innhavet i nord, som er det store sentrale friområdet på Strandkanten, og bygningene får store fasadeflater med mulighet for lysinnslipp til boligene fra alle kanter. De enkelte byggene er i tillegg vridd for å skape optimale lysforhold i leilighetene.

Næringsbebyggelse og parkeringsanlegg med park oppå danner grunnlandskapet og basen for «Fuglefjellet». Parken trapper seg ned mot vannet i sør og møter vannet og offentlig strandpromenade. Samlet areal for bebyggelsen er 13 000 m2.

Utfall av konkurransen
Asplan Viak as var de eneste av de tre inviterte som foreslo å dele opp bebyggelsen i flere bygningsdeler, et viktig grep , mener vi, for å unngå å skape en tett vegg, rett sør for det sentrale friområdet. Våre konkurrenter var HRTB og Stein Halvorsen, og Peab valgte å gå videre med Stein Halvorsens forslag.

Vi takker for oppdraget og ønsker alle parter lykke til!