Foto: Jim Rune Bjorvand, Fædrelandsvennen.
Foto: Jim Rune Bjorvand, Fædrelandsvennen.

01

Foto: Jim Rune Bjorvand, Fædrelandsvennen.
Foto: Jim Rune Bjorvand, Fædrelandsvennen.

02

Foto: Jim Rune Bjorvand, Fædrelandsvennen.
Foto: Jim Rune Bjorvand, Fædrelandsvennen.

03

Foto: Jim Rune Bjorvand, Fædrelandsvennen.
Foto: Jim Rune Bjorvand, Fædrelandsvennen.

04

Foto: Jim Rune Bjorvand, Fædrelandsvennen.
Foto: Jim Rune Bjorvand, Fædrelandsvennen.

05

Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.
Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.

06

Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.
Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.

07

Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.
Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.

08

Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.
Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.

09

Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.
Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.

10

Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.
Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.

11

Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.
Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.

12

Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.
Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.

13

Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.
Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.

14

Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.
Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.

15

Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.
Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.

16

Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.
Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.

17

Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.
Foto: Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen.

18

UNDER - Lindesnes under vann

Prosjektkategori

Byggeteknikk, betong- og materialteknologi, bygningsfysikk

Lokasjon

Lindesnes, Vest-Agder

Tidsrom

2016 - pågående

Om prosjektet

Asplan Viak har vært med helt fra starten av planleggingen av undervannsrestauranten, som nå er etablert på Båly i Lindesnes kommune.

Asplan Viak har hatt ansvar for prosjektering av konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og bygningsfysikk.

Restauranten og prosjektet er bygd opp rundt de tre satsningsområdene byggeteknikk/arkitektur, gastronomi og marinbiologi.

Restauranten er allerede en turistattraksjon og forhåpentligvis føre til positive ringvirkninger for lokalområdet. Havområdet rundt restauranten skal vernes slik at dette blir et friområde for alt liv i sjøen. Skjell og planter skal dekke betongkonstruksjon som er nedsenket i sjøen.

Konstruksjonen består av et krummet ytterskall i betong. Et ventilert sjikt skiller innvendig trebygg fra ytterskall i betongskall. Konstruksjonen er frittstående under vann, fundamentert via forankringsstag i titan og stålkjernepeler til berg. Overkant innvendig gulv er på kote -5m (under vannoverflaten). Stort frontvindu (11mx3.6m) og smalt vertikalt sidevindu. 

For å ivareta konstruksjonssikkerhet er det ytre skallet dimensjonert for store naturkrefter og konkrete belastninger ifm byggefasen. Konstruksjonen sikres med stabiliserende plastrede løsmasser på sidene.

Innvendig går restauranten over tre plan; øvre etasje/foajé, messaninetasje/bar, og selve restaurantetasjen med kjøkken.
 

Fire store ingeniør-utfordringer i prosjektet:

1. De mange fasene; Konstruksjonen skulle bygges et sted, så fraktes, deretter neddykkes og endelig forankres for endelig situasjon. Dette medførte mange ulike beregninger for å sikre stabilitet og bæreevne.

2. Naturkreftene bølgelaster, iskrefter, temperatur og tidevann er uvante krefter for et restaurant-bygg, og det er brukt store ressurser på å etablere en beregningsmodell som kan ivareta alle disse lasttilfellene. Spesielt har vi konkrete (uvanlige) deformasjonskrav rundt vinduer, som måtte overholdes.

3. Bygningsfysikken; uvanlig kondensproblematikk og temperaturer ut-/innvendig tilsier løsninger som ligger utenfor TEK17. Forskriftskravene er ansett lite relevante, og det ble søkt om dispensasjon fra disse kravene. Det er etablert løsninger som sikrer isolasjonsevne og fuktmessige forhold.

4. Fylling/sikring av omliggende sjøbunn. For å sikre konstruksjonen (frontvindu) fra bevegelige masser, er det lagt i samarbeid med de ledende fagmiljøene i Norge, nedlagt stor innsats i å sikre sjøbunn/løsmasser. Stedlige stein/løsmasser skal omslutte restauranten, og etableres opp til dagens sjøbunn-nivå. Fyllingene måtte plastres/sikres, og gjenspeiler stedlige sjøbunn for øvrig.