01

02

03

Skredfarevurdering næringsområdet Vetleseten, Høyanger kommune

Prosjektkategori

Skredfarevurdering

Lokasjon

Høyanger

Tidsrom

2017

Om prosjektet

Vinteren 2017 ble Asplan Viak engasjert av Høyanger kommune for å gjøre en skredfarevurdering av næringsområdet Vetleseten.

Fra den svært bratte fjellsiden over næringsområdet har det de siste årene blitt utløst flere skred. Så og si hele næringsområdet ligger innenfor NVE sine aktsomhetssoner for steinsprang, snøskred og løsmasseskred.

Asplan Viak gjennomførte en detaljert skredfarevurdering av området i henhold til kravene gitt i byggeteknisk forskrift TEK17. Etter endt befaring, vurdering av skredfare, samt bruk av skredmodellering for både steinsprang og snø ble det konkludert med at det er en reell skredfare inn i næringsområde med høyt gjentaksintervall. I tillegg er det også en viss sannsynlighet for flyvestein inn i næringsområdet da fjellsiden er svært bratt.

Faresoner for området ble tegnet inn. Disse viser at snøskred er dimensjonerende skredtype i østlig del av næringsområdet, mens det i vestlige deler er steinsprang som er dimensjonerende.