01

Akuttvurdering Steinsprang Fylkesveg 43, Ørsta kommune

Prosjektkategori

Skredvurdering

Lokasjon

Ørsta

Tidsrom

2017

Om prosjektet

Lørdag 30.juni 2017 ble tidligere fv. 43 stengt som følge av steinsprang ned på veg.

Vegen er nå kommunal og Ørsta kommune trengte bistand i vurderingen om veien kunne åpnes igjen. Geologene fra Asplan Viak i Leikanger ble kontaktet og dro ut så snart de kunne.

Fjellsiden der blokkene hadde rast ut var svært bratt med mye vegetasjon. For å få en oversikt over løsneområdet og skredløpet kom vi raskt fram til at filming med drone ville gi oss best hjelp i vurderingen. Ved hjelp av dronen kunne vi relativt enkelt plukke ut det aktuelle løsneområdet, se nærmere på muligheten for flere løse steinpartier og om det lå blokker igjen i skredløpet som kunne flytte på seg ved neste regnvær.

Det ble raskt konkludert med at det lå blokker igjen i løpet som kunne begynne å bevege seg igjen. Ørsta kommune fikk derfor hjelp hos et firma med taukompetanse og fjellsikring for å få ryddet løpet fritt for løse blokker. Veien ble åpent kort tid etter.