01

02

03

Sykkelveg Alfheimkrysset

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Tromsø

Tidsrom

2014-2016

Om prosjektet

Asplan Viak har i samarbeid med Norconsult utarbeidet rapport med vurdering av sykkeltrasé fra Tromsø sentrum til Giæverbukta, inkludert kostnadsberegning.

Oppdraget innebar også å prosjektere og utarbeide konkurransegrunnlag for det første delprosjektet; sykkelveg gjennom Alfheimkrysset.

Målet med prosjektet var å bedre forholdene for alle trafikanter ved å bygge sykkelveg fra Tromsø sentrum, via Alfheimkrysset, Langnesvegen, Huldervegen og til Giæverbukta. Gjennomføring av prosjektet bedrer trafikksikkerhet og muligheten for trygg sykling på tvers av Tromsøya. Det var spesiell fokus på kryssing av veg, trafikkhastighet, skilting og ombygging av kryss.

Ny sykkelveg i Alfheimkrysset ble åpnet høsten 2016. Her ble krysset Kirkegårdsvegen – Alfheimvegen bygd om og strammet opp. Det ble plass til sykkelfelt langs Kirkegårdsvegen, og det ble bygd sykkelveg med fortau et kort stykke. For å få plass til sykkelveg med fortau ble det prosjektert en ny betongmur mot en av naboene.

Etter at anlegget åpnet måtte en trafikkøy fjernes på grunn av sykkelløpet Arctic Race. Tromsø kommune arbeider nå med å etablere en «mobil trafikkøy» som kan fjernes etter behov, noe ingen andre har prøvd før.