Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

01

Novapoint 20 arbeidsmodell: Asplan Viak
Novapoint 20 arbeidsmodell: Asplan Viak

02

Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen
Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen

03

Novapoint 20 arbeidsmodell: Asplan Viak
Novapoint 20 arbeidsmodell: Asplan Viak

04

Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen
Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen

05

Novapoint 20 arbeidsmodell: Asplan Viak
Novapoint 20 arbeidsmodell: Asplan Viak

06

Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen
Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen

07

Novapoint 20 arbeidsmodell: Asplan Viak
Novapoint 20 arbeidsmodell: Asplan Viak

08

Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen
Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen

09

Novapoint 20 arbeidsmodell: Asplan Viak
Novapoint 20 arbeidsmodell: Asplan Viak

10

Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen
Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen

11

Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen
Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen

12

Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen
Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen

13

Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen
Ferdig anlegg. Foto: Dag Jenssen

14

Stasjonsvegen i Bø

Prosjektkategori

Bygate

Lokasjon

Bø i Telemark

Tidsrom

2015-2017

Om prosjektet

Bø i Telemark har to hovedveger i sentrum, og fv. 359 Stasjonsvegen er en av disse.

Det er mange ulike næringsbedrifter langs vegen. Før oppgradering bestod arealene mellom fylkesvegen og bygningsfasadene stort sett av sammenhengende asfaltflater der det var mulig å kjøre og parkere nærmest over alt.

Målet for prosjektet var å tilrettelegge for syklister og gående og gjøre gata mer attraktiv å ferdes i for myke trafikanter. Det var også et ønske å få gårdeierne til å ruste opp sine arealer, slik at gata kunne framstå mer helhetlig, med fokus på universell utforming.

Asplan Viak fikk oppdraget med å levere byggeplan etter håndbok V770 med 3D-modell for Statens vegvesen. Samtidig fikk vi oppdraget fra et samlet gårdeierlag med å prosjektere sidearealene til vegen. Utfordringene har ligget i de mange tilpasningene til sidearealene, for å få til en god helhet.

Resultatet ble at vegen nå framstår som en bygate med sykkelfelt på hver side, opphøyde kryss og gangfelt, brede fortau og færre avkjørsler enn før. Sidearealene til det opphøyde krysset har fått et ekstra løft. Her kommer en sentral gangakse opp fra parkdraget Evjudalen. Derfor er området egnet som møteplass og har fått murer av lokal stein, benker og sykkelstativer. Nye trerekker er også på plass. Store lønnetrær vil etter hvert prege gata på langs, mens en mindre gruppe kirsebærtrær krysser gata på tvers ved det sentrale kryssområdet.

Byggestart var høsten 2016, og anlegget sto ferdig i juni 2017.

Les nyhet om åpningen av Stasjonsvegen