01

02

03

Gang- og sykkelveg i Hof

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Hof kommune

Tidsrom

2013

Om prosjektet

En gang- og sykkelveg langs fv. 32 og fv. 877 fra Haslestad til Kleppan i Hof kommune i Vestfold har vært etterspurt av lokalbefolkningen i over 30 år.

Asplan Viak fikk oppdraget med å prosjektere den nye gang- og sykkelvegen som går fra Vestre Lianvei til Kleppan og er 1750 meter lang. Ombyggingen av en busslomme og forlengelse av eksisterende undergang av stål ved Kleppan inngikk også i prosjektet, i tillegg til tilpassing av avkjørsler og nytt lysanlegg. Arbeidet startet i mai 2013, med åpning 8. november 2013.