Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Bussholdeplasser i Grenland

Lokasjon

Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan

Tidsrom

2007- d.d.

Om prosjektet

I 2005 startet et prosjekt i regi av Statens vegvesen region sør og Telemark fylkeskommune som hadde som mål å oppgradere alle bussholdeplasser langs både riks- og fylkesvegnettet og det kommunale nettet i Grenland (kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan) til standard for universell utforming.

Asplan Viak har siden den gang påtatt seg byggeplanleggingen av samtlige holdeplasser. Holdeplassene har fått utvidet inn- og utkjøringslengde, lengre oppstillingsplass og repro med taktil ledelinje i et markert felt av heller.  De fleste har også fått lehus og sykkelparkering. Utfordringene har bestått i tilpasninger til omgivelsene når holdeplassene skal utvides i både lengde og bredde, samt få et repo som er 16 cm høyere enn vegbanen. Mange steder har det vært nødvendig med murer. 

Totalt har godt over 300 holdeplasser blitt oppgradert fordelt på rundt 9 oppdrag for Statens vegvesen i perioden 2007-2017. I tillegg har Skien og Porsgrunn kommuner vært involvert som oppdragsgivere for holdeplassene langs de kommunale vegene. 

Bildene viser et utvalg av de holdeplasssene som ble oppgradert i 2016. I 2019 skal ytterligere et 20-talls holdeplasser oppgraderes.