Foto: Kristina Schrøder/Asplan Viak
Foto: Kristina Schrøder/Asplan Viak

01

Foto: Kristina Schrøder/Asplan Viak.
Foto: Kristina Schrøder/Asplan Viak.

02

Foto: Kristina Schrøder/Asplan Viak.
Foto: Kristina Schrøder/Asplan Viak.

03

Foto: Kristina Schrøder/Asplan Viak.
Foto: Kristina Schrøder/Asplan Viak.

04

Fv. 86 Ballesvikskaret tunnel og sjøfylling over Gryllefjorden

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Torsken kommune på Senja i Troms fylke

Tidsrom

2011-2014

Om prosjektet

Prosjektet er det største delprosjektet i Torskenpakken, som består av mange enkeltprosjekter i og rundt Torsken kommune på Senja. Hovedmålet til Torskenpakken er bedre rassikring og trafikksikkerhet i det krevende landskapet som er svært ras- og værutsatt.

Målet for prosjektet var å øke framkommeligheten og sikre mot ras ved å bygge tunnel gjennom Ballesvikskaret  og bru over Gryllefjorden. Den nye vegstrekningen erstatter en vegstrekning over fjellet og langs fjorden hvor ras-, vær- og føreforhold ofte var meget krevende. 

Asplan Viak fikk oppdraget med å utarbeide tekniske planer for tunnelen som er 959 m lang og sjøfyllingene som måtte etableres for å kunne konstruere en bru over Gryllefjorden. Asplan Viak har også bistått i byggeledelse av brua, samt levert planer for anleggselektro i tunnelen.

Vegstrekningen har stor betydning for fiskeindustrien og de fastboende i området, spesielt for de rundt 2000 vogntogene som kjører til og fra kommunen i løpet av et år. Nå kan næringen være trygg på at de ikke lenger blir sittende fast med fersk fisk som skal ut på markedet. Den nye rassikre forbindelsen som er hele 6 km kortere enn før skaper optimisme og muligheter. 

Byggestart var i 2011, og anlegget sto ferdig i 2014.

Se side 18-19 i vårt kundemagasin Kvartalet