Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Prinsens gate - Oslo

Prosjektkategori

Bygate

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2013-2018

Om prosjektet

Biler og busser er borte fra gatebildet i Prinsens gate i Oslo, mens trikken nå er tilbake! Prosjektet inneholder mange tilpasninger og tiltak for å gi kollektivtrafikken økt fremkommelighet.

Byggeplan for Prinsensgate og Tollbugata, som er del av Kvadraturen i Oslo, er et stort tverrfaglig prosjekt i et komplisert sentrumsområde med mange ulike interessenter og involverte parter. Prosjektet har vært gjennomført med tverrfaglig detaljprosjektering og oppfølging fra Asplan Viak.

I Prinsens gate er det nå etablert toveis trikketrasé med to høystandard trikkeholdeplasser. I Tollbugata er eksisterende spor revet og det er etablert toveis busstrasé med høystandard bussholdeplasser.

Geometrien i gata er tilpasset dagens krav til sporgeometri iht. Sporveiens tekniske regelverk. Sporgeometrien er på flere steder tilpasset underliggende gangbare kulverter og gategeometrien er tilpasset mot eks. fasader. Over Wessels plass ligger trikkesporet på taket til Stortingets underliggende kulverter og nytt post- og varemottak.

Det er laget sporinger for forskjellige typer busser for å sikre at framkommeligheten til bussene opprettholdes i alle kryss. Pga. prosjektets kompleksitet og fordi store deler av Oslos kollektivlinjer på vei går igjennom området, ble det gjort omfattende faseplanlegging i forkant av gjennomføringen. Faseplanleggingen omfattet både overordnede faser for trikk og buss i et større område, samt detaljering av faser i utførelsen av prosjektet. Asplan Viak har utført prosjektering av blant annet midlertidig busstrasé over Rådhusplassen, midlertidige trikkeholdeplasser flere steder i sentrum samt midlertidig skilting i kvadraturen for å sikre framkommelighet for kollektivtrafikken gjennom anleggsperioden.

I mars 2017 kunne hele gata åpne igjen etter flere år med byggearbeider. Det har gitt et stort løft til byen og Kvadraturen.
 

Les vår landskapspresentasjon: Byggeplan Prinsens gate og Tollbugata

Les nyheten: Høytidelig åpning av Prinsens gate

Se filmen: Nye Prinsens gate