Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

01

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

02

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

03

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

04

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

05

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

06

Vea sykehjem

Prosjektkategori

Helse- og omsorgsbygg

Lokasjon

Karmøy

Tidsrom

2010-2012

Om prosjektet

Detaljprosjektering av utendørsanlegg ved sykehjem for demente.

Prosjektet omfatter utendørsanlegg tilknyttet sykehjemmets byggetrinn 1, med seks avdelinger og en dagavdeling.

Anlegget har en park med fellesfunksjoner og turstier, kantinehage og tre avskjermede sansehager. Prosjektet omfatter også adkomstveier og parkeringsplass.

Sansehagene er utformet med tanke på å skape en variert hageopplevelse med gjenkjennelige elementer; lysthus, fontene, espalierte frukttrær, hageport, opphøyede bed, variert beplantning, pergola og slyngende stier mellom flere små sitteplasser. Atriet er spesielt tilpasset forsterket enhet, for demente med spesielle behov. Det er blant annet lagt inn en åker for planløs graving og en avskjermet oppholdsplass med vegger av en solid bygget vedstabel.

Ved store deler av parken tilbakeføres eksisterende jorddekke med tanke på naturlig revegetering. Gjennom parken går et slynget, asfaltert turnett, det er lagt inn en trapp og bruer over en elv av kulestein. I tillegg til rekreasjon skal dette skape fysiske utfordringer. Parken rommer også et grillhus og en åpen festplass til små og store fellesarrangementer.