Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

01

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

02

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

03

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

04

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

05

Festplassen i Bjergstedparken

Prosjektkategori

Parker og byrom

Lokasjon

Bjergsted, Stavanger

Tidsrom

2010-2015

Om prosjektet

Overordnet tanke for den historiske Bjergstedparken var å forgrønne parken, og å integrere eksisterende landskapskvaliteter i et enhetlig plankonsept. Det ble laget en helhetsplan for rehabilitering av deler av parken, og for å skape en god, universell gangforbindelse fra den gamle konserthallen, kuppelhallen, til nytt konserthus ved kaifronten i Sandvigå.

Festplassen foran kuppelhallen ble detaljprosjektert. Den blir brukt til 17. mai-feiring og andre markeringer. En enkel med effektfull oppgradering ble løsningen, hvor eksisterende betongdekke ble fjernet og et nytt gatedekke i granitt ble lagt. 

Sjatteringer i granittdekket går gradvis fra mørkt nær bygget, til lyst i periferien. Plassen ligger som et bueslag rundt bygget. En buet slisserenne tar overvannet på plassen. 

Rundt de store trærne som står på plassen, er det lagt ellipseformede felt med frodig staudebeplantning, innrammet av lave kanter i kortenstål.