Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

01

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

02

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

03

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

04

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

05

Atrium Universitetet i Stavanger

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Ullandshaug, Stavanger kommune

Tidsrom

2009-2016

Om prosjektet

Atriumet er ett av flere delområder ved parken tilknyttet universitetet, som er blitt rustet opp i løpet av de siste årene. Intensjonen for atriumet var å danne flere fleksible oppholdssoner plassert i et frodig uterom med lund-lignende karakter.

Sitteplasser er litt tilbaketrukket i forhold til ganglinjer. Ved veksling mellom åpen og skjermede vegetasjon dannes ulike rom.

Gulvet av betongheller er brutt opp av elvegrus. I den ene enden av atriumet er tre sirkulære vannspeil blikkfang. Stauder og løkvekster danner en variert bunnvegetasjon. Pipeholurt, Klatrevillvin og Klematis ledes oppover glassfasaden med vaiere. Bambus, Koreakornell og Sakalinbeived deler det rektangulære rommet og tilfører grønne volumer.