Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

01

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

02

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

03

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

04

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

05

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

06

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

07

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

08

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

09

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

10

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

11

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

12

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

13

Smidsrød helsehus

Prosjektkategori

Helse- og omsorgsbygg

Lokasjon

Nøtterøy, Vestfold.

Tidsrom

2010-2013

Om prosjektet

Smidsrød helsehus er et nytt sykehjem med 80 sykehjemsplasser, legesenter, produksjonskjøkken og dagavdeling. Sykehjemmet består av to bygninger; sykehjem og demensavdeling.

Bygningsmassen deler uteområdene naturlig opp i en hage-/oppholdsdel på byggenes vestside og trafikk- og adkomstsone på østsiden. Demensavdelingen har egen sansehage som er inspirert av Nøtterøys beliggenhet ved sjøen. Det er blant annet laget egen rullesteinsstrand med en gammel båt, skjell og andre elementer som kan vegge gode minner til live. 

Det er lagt stor vekt på å forene universell utforming med stimulering til bevegelse og opplevelse. En sti rundt hovedbygningen med terrengmessige utfordringer har blitt en populær trimrunde. Plantebruken har vært et viktig tema, og det er lagt vekt på å skape et anlegg med frodig og veriert plantebruk. Dette har blitt godt mottatt.