Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Privathage på Nesodden

Prosjektkategori

Boliger

Lokasjon

Nesodden

Tidsrom

2011 - 2015

Om prosjektet

På idylliske Nesodden, i nær tilknytning til Oslofjorden skjulte det seg et falleferdig hus med en gjengrodd hage av kratt og trær. Vegetasjonen hindret både utsikt og framkommelighet på eiendommen. Det flyttet inn en ny familie i huset, og de bestemte seg for å totalrenovere både hus og hage. De ønsket seg en funksjonell bruk av eiendommen til opphold, lek og aktivitet. Vår oppgave var å prosjektere en funksjonell, brukervennlig og fin hage.

Utfordringen

Utfordringene for både hus og hage var mange. Blant annet slet de med dårlig drenering rundt boligen. Vannsig fra fjell i bakkant av hagen. gjorde at det ofte ble stående vann på plenen. De store terrengsprangene gjorde det utfordrende å skape attraktive og brukbare uteplasser.

Løsningen

Det ble etablert natursteinsmurer for å stramme opp og for å skape større sammenhengende flater. Nytt utegulv ble anlagt for å øke fremkommeligheten, tydeliggjøre bruken og øke den estetiske kvaliteten i uterommene. Ved bruk av bøkehekker ble eiendommen innrammet og skjermet. Inngangspartiet til boligen markeres med en bred eseltrapp som sørger for å ta opp de store høydeforskjellene på tomta. Plantebed i skråningene ble anlagt for å gi beboerne blomstring gjennom hele sesongen og for å skape variasjon, romlighet og kontraster. Hagen har blitt et frodig sted for opphold både for familien og besøkende. Nytt utemøblement og en pergola tilknyttet lekearealet har blitt et populært samlingssted for flere generasjoner.

Oversvømmelse på plenarealene er ikke lenger et problem. Overvannet dreneres og håndteres lokalt ved at det ledes til en nedgravd vanningstank. Deretter bli det pumpet opp og gjenbrukt til vanning av alle plantebedene i hagen. Vanningen reguleres av et sensorstyrt system og skjer på nattestid.

Det er plantet ca. 20 ulike staudearter, fire ulike bunndekkende roser, tre ulike klatreplanter, flere typer busker og småtrær. Trærne som benyttes er to typer magnolia, vrihassel, japansk lønn og hjertetrær. Til utegulvet er det benyttet smågatestein, skiferheller og naturgrus. Til trappene er det brukt store granittblokker og ulik størrelse på naturstein til murene. Treplattingen er bygd av kebony som får en naturlig sølvgrå patina etter en tid i vær og vind. Treplattingen danner en relativt stor flate som egner seg godt til flerbruk.

 

Faglige detaljer

Landskapsarkitektens oppgave har vært å finne et godt konsept for hagen, både funksjonelt og estetisk. Landskapsarkitekt har dessuten i samråd med ingeniør funnet løsninger for håndtering av overvann. Terrassering av terrenget ved bruk av murer var nødvendig for å gi beboerne gode oppholdsrom ute. Omfattende beplantning  I store felt ble gjort både for å tilføre stedet større estetisk verdi, øke det biologiske mangfoldet og for å hindre erosjon.