Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Flekkefjord kultursenter Spira

Prosjektkategori

Kulturbygg

Lokasjon

Flekkefjord

Tidsrom

2013-2016

Utmerkelser

Nominert til Årets Bygg 2016

Om prosjektet

Flekkefjord Kultursenter Spira, rommer over tre etasjer bibliotek, konsertsal, kino, kulturskole, øvingsrom, kontorlokaler kulturarbeidere, klubbrom og blackbox.


Asplan Viak hadde rolle som RIB, RIBr og LARK i prosjektet. Under prosjektet hadde vi et godt samarbeid med arkitekter i Helen & Hard.

Prosjektet siktet mot stor bruk av tre-materialer, både i bæresystemer og overflater/kledning; og fikk bl.a. støtte fra Innovasjon Norge for å utrede alternative hybrid-løsninger betong/tre.

Bærekonstruksjon ble innledende vurdert som et ren massivtrebygg vs. plasstøpt betongbygg. Til slutt ble det valgt en bærekonstruksjon hovedsakelig av plasstøpt betong, med noe massivtre og store limtredragere i foajé/takarealer. Flerbruk og akustiske krav kompliserte detaljene; bl.a. er konsertsal og kinosal oppbygd som boks-i-boks.

Flerbruksbygg ga også utfordringer hvor måtte bruke vår brannkompetanse, spesielt mht tilstrekkelige rømningsveier/sluser. I tillegg avdekket analyser behov for bruk av brannlakk på brennbare tre-overflater.

Potensialet for gode utomhusarealer var i høyeste grad tilstede med Tollbodkaia rett forut for hovedinngang. Innledende var det satt av minimalt med midler for utomhusarbeider, men etter forprosjektet fikk vi utvidet mandatet, og en landskapsplan for gatetunet ble etablert. Dette arbeidet har også i ettertid eskalert, med prosjektering ifm "kunstnerisk utsmykning" av Tollbodplassen.