Forside rapport
Forside rapport

01

Figur 1:
Figur 1:

Krav og anbefalinger for kvantitative mål for uterom i tett by, for byområde og for tomten. 

Illustrasjon: Asplan Viak / Spacescape

02

Figur 2:
Figur 2:

Kravene til uterom i tett by er benyttet for Visjon Dokken, utarbeidet for EGD og OBOS av Asplan Viak og MAD arkitekter. Figuren viser kravene til uterom på byområde nivå.

Illustrasjon: Asplan Viak

03

Figur 3:
Figur 3:

Kravene til uterom i tett by er benyttet for Visjon Dokken, utarbeidet for EGD og OBOS av Asplan Viak og MAD arkitekter.
Figuren viser kravene til uterom på tomte nivå.

Illustrasjon: MIR / MAD / ASPLAN VIAK

04

Figur 4:
Figur 4:

Illustrerer kravene vist i figur 1 på en bysituasjon.

Illustrasjon: Asplan Viak

05

Uterom i tett by

Prosjektkategori

Byutvikling

Tidsrom

2014 - 2016

Om prosjektet

"Uterom i tett by" er en utredning utført for Bergen kommune. Prosjektet har som mål å undersøke hvilke framtidige, kvalitative krav vi bør sette til uteområder i tett by.

Utredningen er i forbindelse med revisjon av kommuneplanen for Bergen. Arbeidet er støttet av Kommunal - og moderniseringsdepartementet. Med uteområder menes alt areal mellom husene; offentlige plasser (grøntområder, parker og torg), gater, de private (+felles) grøntarealet på tomten og ikke minst sammenhengen mellom bygninger og uterom.

Etter en analyse av 7 eksempelområder, utbyggingsområder utviklet de siste tiårene, og en “bydiagnose” for de sentrale deler av Bergen er det laget forslag til kvalitetskrav som bør inngå i kommuneplanens bestemmelser. Kravene er både kvantitative (størrelse er viktig) og kvalitative, og der det er søkt å finne krav som er målbare og etterprøvbare.

 

 

OVERORDNEDE FØRINGER UTEROM I TETT BY
 

Fig. 2: føringer område

 • Min. 75% område-utnyttelsesgrad
 • 50% bebygd areal (40% i sentrum i dag)
 • Min 15% offentlig plass herunder 10% grønne areal + maks 25% bilvei (40% i sentrum i dag)
   

Fig. 3: føringer tomt

 • Min. 200% tomt-utnyttelsesgrad
 • 40-60% annet formål per bta
 • Min. 5 innganger per 100 m gate
 • 25% av tomt skal være grønn
 • Min. 10% næring på gateplan i alle bygg
 • Min 1500 msammenhengende gårdsrom
   

Utviklingsreglene er noen av mange kvalitetskrav i rapporten. De tar sikte på å:

 • Sikre gode nok uterom i Bergen (med vårt klima)
 • Sikre gode nok gater (både størrelse, lys, vær, koblethet og trafikksikkert)
 • Sikre nok folk i handlegater
 • Vise hvilke gater som har potensialer til å bli handlegater
 • Sikre næringsliv
 • Sikre god utbyggingspolitikk og økonomi
 • Sikre mot slitasje og overbruk av offentlige utearealer i by
 • Sikre nok offentlige utearealer i by

 

 

PROSJEKTET HAR VÆRT ORGANISERT PÅ FØLGENDE MÅTE:

 

Prosjektansvarlig hos Bergen kommune 
Hilde Hovland Erstad

Deltakere i prosjektgruppen fra kommunen
Anders Valen, Mette Iversen, og Kirsti Arnesen

 

Asplan Viak AS har vært kontaktspart for prosjektet:

Prosjektansvarlig 

Knut Hellås

Prosjektkoordinering og oppfølging av leveranse

Fredrik Barth

Medarbeidere hos Asplan Viak AS

Lita Flesland Sylta, Arvind Ramachandran, Anders Sletten Eide, Fredrik Boge og Katrine Bjørset Falch.