Lyse murer terraserer skråningen. Foto: Asplan Viak
Lyse murer terraserer skråningen. Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Ankomst i foten av skråningen. Foto: Asplan Viak
Ankomst i foten av skråningen. Foto: Asplan Viak

04

Blomster og lys ved minneplate. Foto: Asplan Viak
Blomster og lys ved minneplate. Foto: Asplan Viak

05

Sedum dekker urnegravene. Foto: Asplan Viak
Sedum dekker urnegravene. Foto: Asplan Viak

06

Høstfarget sedumdekke. Foto: Asplan Viak
Høstfarget sedumdekke. Foto: Asplan Viak

07

Fellesminnemerker i minnelunden. Foto: Asplan Viak
Fellesminnemerker i minnelunden. Foto: Asplan Viak

08

Løk- og staudebeplantning. Foto: Asplan Viak
Løk- og staudebeplantning. Foto: Asplan Viak

09

Urnelund i bratt terreng - Lommedalen

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Lommedalen, Bærum kommune

Tidsrom

2010-2013

Om prosjektet

I det bratte vestvendte terrenget ved Lommedalen kirke er det anlagt en ny urnelund. Den tidligere gresskledde skråningen er i dag terrassert med lyse murer og frodig vegetasjon.

En tilgjengelig tomt i bratt terreng var Bærum kommunes utgangspunktet for en ny gravplass i Lommedalen. Gravplassen ble ferdigstilt i 2013 med plass til 1500 urnegraver.

Gangveien til gravlunden ankommer nederst i skråningen. Herfra har en utsyn over hele gravlunden. Skråningen er terrassert med 1 meter høye murer. Urnegravene ligger på innsiden av murene under et dekke av sedum. Minneplater festet til murene erstatter tradisjonelle gravminner. Gravmurene er utformet i lys plaststøpt betong med et grovere mørkt tilslag. Toppen av murene er skråskåret og slipt - og slik blir betongens mørke tilslag et dekorativt element.

Beplantningen på gravlunden er raus. Frodige staudebed og voluminøse trær og busker danner en kontrast til gravmurenes rette linjer. Et bredt fargerikt bånd med sedumdekke over urnegravene varierer gjennom året og gjenspeiler årstidene. Blomstrende stauder langs murkantene understreker de horisontale linjene gjennom anlegget. Stramme klipte hekker tegner en ramme om gravlunden.

En hellende gressflate med urner og en lett tilgjengelig plass med fellesminnesmerker danner minnelunden i utkanten av gravlunden. Her er det avsatt arealer til 1000 urnegraver.