Fig. 1
Fig. 1

01

Fig. 2
Fig. 2

02

Fig. 3
Fig. 3

03

Klimafotavtrykk av statsforvaltningen

Om prosjektet

På oppdrag fra DIFI kartla Asplan Viak det totale klimafotavtrykket til statsforvaltningen med samme metode som det egenutviklede verktøyet Klimakost.

Høsten 2016 vant Asplan Viak oppdraget med å utarbeide beregningsnøkkel og kalkulere klimafotavtrykket til statsforvaltningen i Norge.

En tidligere kartlegging hadde undersøkt fotavtrykket til all offentlig virksomhet på overordnet nivå, men DIFI ønsket en egen gjennomgang av statsforvaltningen, med tilhørende utarbeidelse av beregningsnøkler for ulike typer innkjøp.

Resultatene viste at statsforvaltningen står om lag 2,4 millioner tonn CO2 ekvivalenter i 2015. Det totale fotavtrykket fra all offentlig virksomhet var til sammenlikning omtrent 11,9 millioner tonn.

Vegvesenet og jernbaneverket står for nesten halvparten av fotavtrykket, mens den resterende andelen er fordelt på alle de andre departementene. 


Fig. 1

Vegvesenet og jernbaneverket står for nesten halvparten av fotavtrykket, mens den resterende andelen er fordelt på alle de andre departementene.

 

Fig. 2

På aggregert nivå er det anskaffelser av bygg og infrastruktur som er viktigst med 51% av utslippene, mens reiser og transport utgjør ca 17%. Resterende fordeles på ulike andre mindre bidrag som tjenestekjøp, IT mm.

 

Fig. 3

Dette bildet er imidlertid farget av store bidrag fra infrastruktur i vegvesenet og jernbaneverket, og hvis man ser på det enkelte departement så vil bildet kunne se annerledes ut. For eksempel er strukturen for fotavtrykket til klima- og miljødepartementet (KLD) helt annerledes enn snittet av statsforvaltningen, både med og uten samferdsel, vegvesenet og jernbaneverket (SD).