Moholt 5050. Foto: Anne Sigrid Nordby
Moholt 5050. Foto: Anne Sigrid Nordby

01

Bruk av tre i offentlige bygg

Prosjektkategori

Energi og miljø i bygg

Tidsrom

Jan. / feb. 2016

Om prosjektet

Rapporten beskriver viktige egenskaper ved tre i offentlige bygg som byggherrer og andre beslutningstakere kan ha nytte av å kjenne til.

I Norge har vi lang tradisjon med bruk av tre som byggemateriale, men det er først i løpet av de siste 20-25 årene at tre for alvor også har fått anvendelse i større byggeprosjekter. Dette skyldes blant annet at vi har fått utviklet nye trebaserte byggeelementer. Gunstige miljøegenskaper har også styrket interessen for bruk av tre i større byggverk. 
Rapporten er skrevet på oppdrag fra Svinesundskommittèn. Den tar for seg miljømessige konsekvenser av å bygge i tre inkludert karbonbinding, økonomiske konsekvenser, tekniske og driftsmessige konsekvenser inkludert brann, støy og tekniske installasjoner, samt temaer som byggetid, overflater og slitasje, fukt, overflatebehandling og hygroskopi.
 
Den tar også for seg næringsutvikling – Hva kan økt bruk av treverk bety? Rapporten viser en rekke eksempelhistorier fra trebyggeri i Norge og Sverige, i første rekke fra nyere offentlige bygg.