Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

02

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

03

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

04

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

05

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

06

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

07

Neumanns gate med sidegater

Prosjektkategori

Dekkefornying og fornying av ledninger

Lokasjon

Bergen sentrum, Bergen kommune, Norge

Tidsrom

2014 - 2016

Om prosjektet

Oppdraget omfatter komplett opprusting av Neumanns gate og tilstøtende sentrumsgater med nytt gatedekke/fortau og ny infrastruktur i bakken.

Neumanns gate med sidegater er et fellesprosjekt for graveklubben i Bergen kommune. (Bergen kommune VA etaten, BKK Varme, BIR Nett, BKK Nett og Bergen kommune trafikketaten m.fl.)

 

Neumanns gate m/sidegater – prosjektering alle fag

 • Forprosjekt VA – anlegg
 • Forprosjekt planforutsetning Neumanns gate m/sidegater (trafikkmønster, arealbruk, gateprofil, materialvalg).
 • Prosjektering av komplett ny infrastruktur i bakken
  • Nye vann- og avløpsledninger - separering overvann/avløp
  • Fjernvarmeledninger/nett
  • Bossnett -  nedgravd rørbaserte system for opp- og innsamling av avfall i Bergen sentrum.
  • EL-kabler (høyspent/lavspent)
  • Flomveier
 • Trafikkavvikling i byggetiden, faseplaner
 • Prosjektering endret trafikkmønster med ny gågate/byrom.
 • Prosjektering av gater og byrom; gatedekker, fortau og plasser.  Generell opprusting av området.
 • Miljørådgiving – prøvetaking forurenset «byjord», tiltaksplan forurenset grunn
 • Byggeledelse alle fag