Foto: Visuals og NTB scanpi
Foto: Visuals og NTB scanpi

01

Foto: Visuals og NTB scanpi
Foto: Visuals og NTB scanpi

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Lerkendal studentby

Prosjektkategori

Boliger

Lokasjon

Trondheim

Tidsrom

2010 - 2014

Om prosjektet

Prosjektet omfatter bygging av 612 hybelenheter på Lerkendal. Det er en målsetting å skape et funksjonelt og vakkert anlegg for studentene. Konseptet for utearealene er nært knyttet til det å bygge et godt lokalklima mellom høye bygg.

Et helhetlig formgrep favner varierte, frodige uterom og møteplasser. Med tanke på å skape et godt lokalklima er bøkehekker og trær er plantet på tvers av den fremherskende vindretningen. Hekkene gir frodighet, bygger rom og inndelinger for ulike funksjoner i uterommet. Det legges til rette for et sentralt samlingssted med uformelle sitteplasser, amfi, grill og pergola. Vegetasjon i ulike sjikt og høyder skaper dialog mellom de høye byggene og bakkeplanet. En gruppe av poppel sør i området skal bremse vind og samtidig bygge et vertikalt, grønt tyngdepunkt i kontrast til byggene. 612 sykkelstativ bygges i to høyder, og kles med vegger av trespiler og tak av glass. Støyskjermen har ulike seksjoner av glass og tre for å gi en viss transparens for inn- og utsyn. Et helhetlig formuttrykk der kjøreareal nedtones, binder de ulike delene sammen.

Materialbruk: Barrikadedekke, stålkanter, asfalt, betongtrapper, tre.