Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

03

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

04

Ilen kirkegård

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Trondheim

Tidsrom

2007

Om prosjektet

Ilen kirkegård ble vigslet i 1885. Den fungerte som hovedkirkegård for vestre bydeler fram til 1916. Etter denne perioden overtok kirkegårdene Stavne og Tilfredshet mer og mer for bydelen, og siste kistegravlegging på Ilen ble utført i 1972. Etter dette ble kirkegården stadig mer preget av forfall. Nå har den gjenoppstått i ny utforming, og bydelen har oppdaget en tidligere glemt, grønn lunge.

Kirkegården er blitt et viktig park- og rekreasjonsområde i bydelen som er vokst fram de siste årene. Tomta ligger svært idyllisk til med gløtt utover Trondheimsfjorden.

Ilen kirkegård er en liten kirkegård på ca.6 mål, og har i ny bruk kun urnegraver. I alt er det i underkant av 700 urnegraver på kirkegården, noen av disse er møblert. 200 av gravene er en anonym minnelund, og 100 av dem er navnet minnelund. Opprinnelig sto det et lite kapell sentralt på kirkegården. Omtrent på samme sted er det planer om å få opp et lite glasstak, som møtested og til skydd for vær og vind.

Gjerdet rundt kirkegården er utført i ”gammel stil”, som ramme om en ny kirkegård. De flotte ærverdige trærne er i hovedsak bevart, gamle gravminner er også tatt vare på i betydelig omfang, selv om noen av de er flyttet på.  Vegsystemet inne på kirkegården tar utgangspunkt i den gamle planen over kirkegården.

Prinsipielle spørsmål i planprosessen: støyskjerming av kirkegården? Skal gangtrafikken ledes gjennom eller rundt kirkegården? Valget ble en kirkegård uten støyskjermer og med gangtrafikk gjennom. En kirkegård som er åpen både sett innenfra og utenfra?