Foto: synlig.no
Foto: synlig.no

01

Foto: synlig.no
Foto: synlig.no

02

Foto: synlig.no
Foto: synlig.no

03

Foto: synlig.no
Foto: synlig.no

04

Kirkelig fellesråd v/Torhild Hovednak
Kirkelig fellesråd v/Torhild Hovednak

05

Foto: synlig.no
Foto: synlig.no

06

Kirkelig fellesråd v/ Torhild Hovdenak
Kirkelig fellesråd v/ Torhild Hovdenak

07

Foto: synlig.no
Foto: synlig.no

08

Kirkelig fellesråd v/ Torhild Hovdenak
Kirkelig fellesråd v/ Torhild Hovdenak

09

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

10

Moholt kirkegård, ny minnelund

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Trondheim

Om prosjektet

Moholt kirke er bygget i år 1900. Kirkegården er etter flere utvidelser en av Trondheims største.

Kirkelig fellesråd i Trondheim har jobbet aktivt for å øke kremasjonsprosenten/bruk av urnegraver da dette er gunstig for arealutnyttelsen i områder med arealknapphet.

Et av tiltakene som har fremmet økt bruk av urnegraver er å etablere vakre minnelunder. 

Moholt kirkegård er en av kirkegårdene i Trondheim hvor en har lyktes godt med dette.  Eksisterende minnelunder på kirkegården er nå fylt opp, og en ny og større minnelund er under prosjektering og skal stå ferdig sommeren 2016.

Området for ny minnelund ligger i ytterkant av kirkegården, og grenser opp til et mye brukt friareal.

Minnelunden planlegges for rundt 600 urnegraver. Det sentrale minnesmerke skal bygges i tosidig glassbyggerstein, men navnene inngravert i steinen. (Blanke steiner skiftes etter hvert ut med steiner med navn inngravert).

Minnesmerket skal på kveldstid være svakt lyssatt, med ledlys nederst innvendig i muren.