Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak
Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak

01

Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak
Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak

02

Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak
Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak

03

Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak
Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak

04

Midt i verden, midt i Nuuk

Prosjektkategori

By- og stedsutvikling

Tidsrom

2010 - 2011

Utmerkelser

Vinner av «Best urban plan» ved ARKITEKTURMÄSSAN AWARDS 2011

Om prosjektet

Planprosjektet viser hvordan Grønlands hovedstad Nuuk kan gis nye utviklingsmuligheter, og bli et bedre sted å bo, jobbe og være. Kommuneqarfik Sermersooq har i samarbeid med Grønlands Selvstyre utarbeidet en samlet helhetsplan for sentrum av Nuuk.

Planen omfatter et område på 52 da, med plass til nye grøntarealer, 300 byboliger, tre institusjoner, aktivitetssenter, kafé, læringsmiljøer, verksteder, museum, mediatek, butikker og kontorer, samt offentlige og internasjonale funksjoner.
Planen viser landskapsstrategier for sikring av grønne arealer, revegetering og opparbeidelse av offentlige rom. Sentrale områder skal frigjøres i sentrum av Nuuk, og gir unike muligheter for å tilføre byen vegetasjon. Den lokale floraen skal være en viktig del av den nye byen.