Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Mulighetsstudie Skånevik

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Etne, Hordaland

Tidsrom

2012

Om prosjektet

Mulighetsstudien er en videreføring av stedsanalyse for Skånevik utført av Etne kommune med bistand fra Asplan Viak i 2011. Stedsanalysen peker blant annet på utviklingsområder, viktige rekreasjonsområder, elvedrag, siktlinjer, viktige områder for barn og unge og for Skånevik sin identitet.

Mulighetsstudien viser en overordnet arealdisponering av Skånevik sentrum. Hovedgrepene er ny gateutforming, utbyggingsstruktur i sentrum med sentrumsboliger og fjordpromenade. Mulighetsstudien har i tillegg fokusert på å bevare eksisterende tilgang mot sjø og legge til rette for nye adkomster, utviding av gjestebåthavner, ny strukturering av fergekaien og definering av et terminalområde, møteplasser og park, samt lokalisering og utforming av parkeringsplasser.