Illustrasjon: Kræmer Eiendom AS
Illustrasjon: Kræmer Eiendom AS

01

Konseptutredning – Innovativ energiløsning for området Kræmer Brygge i Tromsø

Prosjektkategori

Stedsutvikling

Lokasjon

Tromsø

Tidsrom

2016-2017

Om prosjektet

Kræmer Eiendom AS ønsker å utvikle området Kræmer Brygge i Tromsø til å bli en energieffektiv, miljøvennlig og moderne bydel med størst mulig grad av fornybar energiforsyning. For å få til dette ble det søkt om støtte til konseptutredning for områder fra Enova våren 2016. Asplan Viak er engasjert som energirådgiver for å gjennomføre utredningen.

Formålet med prosjektet er å komme frem til en miljøvennlig og bærekraftig energiløsning for hele området Kræmer Brygge. Det legges opp til at hele bygningsmassen bygges etter høy energistandard, dvs. passivhusstandard eller lavenergibygg.

Konseptutredningen ser på potensialet for utnyttelse av lokale fornybare energikilder på området. Hovedkonseptet som ønskes utredet er basert på termisk energiforsyning ved bruk av varmepumpe basert på sjøvann eller grunnvarme samt stor grad av lokal fornybar elproduksjon, hovedsakelig fra solceller på tak og i fasader på byggene.

Det skal gjøres en kartlegging av muligheter for utveksling av både elektrisk og termisk energi mellom bygg og over døgnet. Overskudd av lokal produsert elektrisitet bør utnyttes lokalt, enten i form av lagring i batteribank eller til aktuelle formål innenfor området. Videre skal det gjøres vurderinger av muligheter for effektstyring, avregningsløsninger og organisatoriske forhold knyttet til muligheter for lokal utnyttelse av overskuddselektrisitet fra solcelleanlegg mot flere bruker i andre bygg i forhold til å måtte levere dette ut til nettet. Klimaanalyse og LCC-analyse av totalkonsepter skal gjennomføres.

Konseptutredning ledes av Eirik Espejord (eirik.espejord@kramer.no) i Kræmer Eiendom.