Domkirkegården i Trondheim er et automatisk fredet kulturminne. Foto: Asplan Viak
Domkirkegården i Trondheim er et automatisk fredet kulturminne. Foto: Asplan Viak

01

Avgrensning prosjektområde. Illustrasjon: Asplan Viak
Avgrensning prosjektområde. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Kart over rammegraver som inngår i bevaringsarbeidet. Illustrasjon: Asplan Viak
Kart over rammegraver som inngår i bevaringsarbeidet. Illustrasjon: Asplan Viak

03

En sammenstilling av bilder fra 2003 og 2015 synliggjør endringer. Foto: Asplan Viak
En sammenstilling av bilder fra 2003 og 2015 synliggjør endringer. Foto: Asplan Viak

04

Beskrivelse av skade og årsaksforklaring. Foto: Asplan Viak
Beskrivelse av skade og årsaksforklaring. Foto: Asplan Viak

05

Kart over rammegraver som inngår i bevaringsarbeidet. Illustrasjon: Asplan Viak
Kart over rammegraver som inngår i bevaringsarbeidet. Illustrasjon: Asplan Viak

06

Rammegravene på Domkirkegården i Trondheim

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Trondheim

Tidsrom

2015

Om prosjektet

I løpet av 1950- og 60-tallet ble de fleste rammegraver i Norge fjernet til fordel for gressplen. I dag er det få gravplasser som er bevarte med de karakteristiske steinrammene, Domkirkegården i Trondheim er en av de få bevarte.

Gravfeltet med rammegravene ligger i et hellende terreng. Ut over å omkranse gravene har rammene en funksjon som støttemurer. Det store mangfoldet av rammegraver på Domkirkegården står for fall. Jordpress, frostspreng og rotsystemet på store trær og busker er bakgrunnen for at mange av støttemurene er i ferd med å rase ut.

Domkirkeområdet er et automatisk fredet kulturminne fredet gjennom kulturminneloven. Asplan Viaks arbeid ligger til grunn for framtidige rammebetingelser for utbedring av støttemurene innenfor det fredete området. I rapporten visualiseres rammegravenes endringer over tid, tilstanden beskrives og årsakene til endringer/skader forklares.

Utgangspunktet for rapporten er bilder som ble tatt i forbindelse med rapporten «Domkirkegården i Trondheim. Gjenbruk - rehabilitering» som ble utarbeidet i 2003 av Asplan Viak. En sammenstilling av bilder fra 2003 og 2015 synliggjør endringer av støttemurene gjennom tolv år. Den systematiske tilnærmingen gir også et godt visuelt inntrykk av variasjonen i utformingen. Videre er støttemurenes tilstand beskrevet og sannsynlig årsak til skade forklart. Støttemurene er inndelt i og omtalt etter tre kategorier: 1.prioritet, 2.prioritet og 3.prioritet.

Aktuelle løsninger vil kreve at en del av de ytre påvirkningene må endres/utbedres. Det forutsettes at alle løsninger for tiltak skal ha en antikvarisk tilnærming med utgangspunkt i tradisjonsmuring og at Riksantikvarens antikvariske løsningsforslag tilpasses de ulike murtypene på Domkirkegården.