Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

01

02

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

03

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

04

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

05

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

06

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

07

Solsiden, havnepromenade Havneparken Sandnes

Prosjektkategori

Parker og byrom

Lokasjon

Sandnes kommune, Rogaland

Tidsrom

2013 - 2016

Om prosjektet

Havneområdet sentralt i Sandnes er nå under transformasjon til en moderne og miljøvennlig bydel. Asplan Viak har stått for konsept og skisseplaner for alle uterom i bydelen (havnepromenade, parker og gågater), og for detaljprosjektering av de anleggene som nå er bygget; Solsiden og Lille Havnepark.

Overordnet konsept innebærer en inndeling av definerte uterom som gis ulik funksjon og uttrykk. Ulike historier satt sammen, hvor helheten sikres gjennom materialitet og gode overganger i form. Konseptet gir godt grunnlag for variasjon i uteområdene, men også for tilpasning i funksjon og uttrykk til de ulike bygningene, hvor mange ikke ennå er tegnet. Det overordnede konseptet gjør det også mulig å legge inn ekstra økonomi på noen punkt, og la ‘‘mellomrom’’ og andre områder være rimeligere utført.

Uterommet ‘Solsiden’ har fått navnet fordi det er et sørvendt og sentralt areal i byen. Solsiden er det mest sentrumsnære uteanlegget i Havneparken, og introduserer bydelen for resten av byen. Anlegget ligger foran Sandnes sparebank, med en ny og eksklusiv restaurant, i tillegg til nytt rådhus (under prosjektering 2016).

Hoveddelen av anlegget er et 130 m langt trappeanlegg ned mot båthavna Indre Vågen. For å hindre at det lange trappeforløpet blir monotont har vi jobbet med en fletning av trinnene, samt innslag av sittetrinn. Trinn utføres i langsgående bord av massiv tre. Sittetrinn tydeliggjøres ved at trebordene er snudd 90 grader. Tretrappene fremstår som myke bånd i et areal som ellers har belegg av granitt og asfalt. For å sikre gode forbindelser og flyt for alle brukergrupper, er det anlagt slake ramper (1:20) til promenadens nedre nivå. Det nedre nivået har kontakt med eksisterende brygger rundt indre Vågen.

Langs byggene fins et bredt felt granittstein med innslag av heller ved innganger og uterestaurant. I granittsoner plasseres også møblement som armaturer, søppelbøtter, skilt og plantekasser.