Bodø kirkegård. Foto: Asplan Viak
Bodø kirkegård. Foto: Asplan Viak

01

Forside rapport. Foto: Asplan Viak
Forside rapport. Foto: Asplan Viak

02

Et sentralt beliggende kvartal (27-52) med et autentisk gravmiljø foreslås bevart i sin helhet. Illustrasjon: Asplan Viak
Et sentralt beliggende kvartal (27-52) med et autentisk gravmiljø foreslås bevart i sin helhet. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Bodø kirkegård, kvartal 27-52. Foto: Asplan Viak
Bodø kirkegård, kvartal 27-52. Foto: Asplan Viak

04

Flere av gravminnene har behov for restaurering. Bodø kirkegård, kvartal 27-52. Foto: Asplan Viak
Flere av gravminnene har behov for restaurering. Bodø kirkegård, kvartal 27-52. Foto: Asplan Viak

05

Forside rapport. Foto: Asplan Viak
Forside rapport. Foto: Asplan Viak

06

Registrering, Bodin kirkegård. Kartet viser alle gravminner, rammegraver og familiegraver som er aktuelle mht. bevaring. Illustrasjon: Asplan Viak
Registrering, Bodin kirkegård. Kartet viser alle gravminner, rammegraver og familiegraver som er aktuelle mht. bevaring. Illustrasjon: Asplan Viak

07

Ferdigstilt bevaringsplan, Bodin kirkegård. Kartet viser grå gravmiljø og unike enkeltstående gravminner som foreslås bevart. Illustrasjon: Asplan Viak
Ferdigstilt bevaringsplan, Bodin kirkegård. Kartet viser grå gravmiljø og unike enkeltstående gravminner som foreslås bevart. Illustrasjon: Asplan Viak

08

Helhetlig gravmiljø. Bodin kirkegård. Foto: Asplan Viak
Helhetlig gravmiljø. Bodin kirkegård. Foto: Asplan Viak

09

Familiegravsted. Bodin kirkegård. Foto: Asplan Viak
Familiegravsted. Bodin kirkegård. Foto: Asplan Viak

10

Gravplasser i Bodø, retningslinjer for bevaring

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Bodø

Tidsrom

2016

Om prosjektet

En bevarings- og utviklingsplan ivaretar Bodø og Bodin kirkegårder som kulturminner på en forsvarlig måte og samtidig frigis sammenhengende gravområder for ny bruk.

I Bodø har det hittil vært liten tradisjon for gjenbruk av graver. Bodø og Bodin kirkegårder har derfor et stort antall eldre gravminner og større områder med uberørte gravmiljø. I dag gjør stor arealmangel det mer aktuelt å gjenbruke disse etablerte gravområdene. Gjennom en forsvarlig bevaring av de mest autentiske og verdifulle gravmiljøene, kan andre deler av gravplassen fristilles for gjenbruk. Videre er gjenbruk av eldre gravområder hensiktsmessig fordi disse områdene som regel har et godt etablert og tiltalende gravmiljø med frodig vegetasjon.

Ingen gravplasser er like; lokale variasjoner, naturforhold, alder, bruksmåte og utforming varierer fra sted til sted. Derfor må individuelle vurderinger alltid ligge til grunn ved utarbeidelse av en bevaringsstrategi. 

Gjennom bevaring av gravmiljø ivaretas vegetasjon og gangstier. Disse elementene utgjør en vesentlig del av opplevelsen av et gravmiljø. Gjennom bevaring av eldre gravmiljø ivaretas også den gamle gravstrukturen hvor gravstørrelsen ofte var mindre enn dagens standard. I tillegg inngår sammenhengen med omgivelsene som en del av bevaringsarbeidet.