Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

01

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

02

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

03

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

04

Aulikrysset

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Tønsberg

Tidsrom

2011-2013

Om prosjektet

Aulikrysset ved fv. 300 Semslinna og fv. 523 ved Sem utenfor Tønsberg var tidligere et svært ulykkesbelastet T-kryss. Krysset befinner seg i et komplekst område hvor flere vegsystemer møtes, med nærhet til E18, Tønsberg by og Semsbyveien (gamle E18). Semslinna har stor trafikk og er en av de viktigste vegforbindelsene mellom E18 og Tønsberg by. Årsdøgntrafikken ligger på ca. 17000 kjøretøy pr døgn.

Målet for prosjektet var å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen i krysset.

Oppdraget omfattet utarbeidelse av både reguleringsplan og byggeplan for området.

Resultatet ble en trearmet rundkjøring som fungerer godt for de reisende i området. Med omlegging av VA-anlegg ved bolig-eiendommer, en mur i granittblokker mot øst og støyskjerming er naboene også godt ivaretatt. I sentraløya er det brukt sedummatter som består av en blanding av ulike bergknapp-arter. Det lave plantedekket skaper et vakkert fargespill som du kan betrakte hele året.

Byggestart var i mai 2013, og anlegget sto ferdig høsten 2013.