Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Akvariumsstranda. Illustrasjon: Asplan Viak
Akvariumsstranda. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Aktivitetsparken Lagmannsholmen. Illustrasjon: Asplan Viak
Aktivitetsparken Lagmannsholmen. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Dokkparken. Illustrasjon: Asplan Viak
Dokkparken. Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjonsplan Vestre havn. Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjonsplan Vestre havn. Illustrasjon: Asplan Viak

05

Byromsdiagram Vestre havn. Illustrasjon: Asplan Viak
Byromsdiagram Vestre havn. Illustrasjon: Asplan Viak

06

Funksjonsdiagram Vestre havn. Illustrasjon: Asplan Viak
Funksjonsdiagram Vestre havn. Illustrasjon: Asplan Viak

07

Vestre havn - Parallelloppdrag

Lokasjon

Kristiansand

Tidsrom

2016

Om prosjektet

Parallelloppdrag for utvikling av Vestre havn i Kristiansand - "Fra containerhavn - til havneby". Mulighetsstudie, konsept og byutvikling.

Vestre havn er Kristiansands store mulighet for fremtiden. Området vil være en nøkkel for å løse fremtidens havneutvikling, transportsystem, boligbehov, næringsutvikling, grøntstruktur og kulturfunksjoner. Kristiansand kommune har ambisjoner om at flere skal bo og jobbe i sentrum, og i denne sammenheng er Vestre havn byens viktigste gjenværende sentrumsnære utviklingsområde.

Parallelloppdraget for Vestre havn skulle gi innspill for videre planlegging og utvikling av området. Vårt forslag tok sikte på å stake ut en langsiktig kurs som har hele byens utvikling i fokus, og samtidig tåler å endres underveis. Visjonen er enkel: Fra containerhavn – til havneby.

Viktige prinsipper i det endelige løsningsforslaget var:

  • Sammenhengende byromsakser; kulturaksen fra Torvet til Kilden og havnepromenaden ved Akvariumsstranda. 
  • Varierte funksjoner som marin klynge, bydelshus, entreprenørsentral og bryggetorg.
  • Gode nabolag med varierte boliger med høy bokvalitet

Byutviklingsgrepet innebar ca 305 000 m2 BRA utviklingsareal, eller om lag 1700 boliger og 3800 arbeidsplasser. 

For havneutviklingen viste forslaget etappevis flytting til ny multipurpose-havn på Kongsgård Vige, etablering av ny cruisehavn, og en tredje fergekai ved dagens terminal.