Oversiktsplan. Illustrasjon: Asplan Viak
Oversiktsplan. Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Indre havneby, Horten

Prosjektkategori

Parker og byrom

Lokasjon

Horten kommune, Vestfold

Tidsrom

2015 - 2016

Om prosjektet

Bydelen Indre havneby i Horten skal transformeres fra småindustri til boliger. Felles grønnstruktur og gater som skaper byliv er en sentral del av utviklingen og skal etableres tidlig. Beliggenheten mot havnebassenget og kanalen mot Karljohansvern gjør vann til et viktig element.

Asplan Viak har tegnet planer for Kystparken, Kanalparken og øvrige grøntdrag, samt plan for gater overvannshåndtering og teknisk infrastruktur. Tilpasninger til trinnvis utvikling, eksisterende bebyggelse, lite naturlig fall og forurensning i grunnen har gjort oppgaven kompleks.

Parkene byr på opplevelser, lek og aktiviteter for byens befolkning i alle aldre: Kyststi, steinsatt overgang mot sjøen med badetrapper og solplatåer, gangbrygge, ballaktiviteter, en pir ut i vannet spesielt beregnet på vannaktiviteter og bading, lekestasjoner med ulike temaer som bl.a. sanselek og vannlek, samlingsplasser med griller, pergola og møbler, hundeluftingsområde og lunder med blomstrende trær.

Gatebruksplanen håndterer høyder og overvannsproblematikk for hele bydelen. Gatesnittet i hovedgata Heivei prioriterer myke trafikanter og deler kjøreareal og gangareal ved hjelp av en gjennomgående vannrenne i belegget.