Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Maskinparken

Prosjektkategori

Parker og byrom

Lokasjon

Trondheim

Tidsrom

2015 - 2016

Om prosjektet

Smelteverket på Lilleby transformeres fra industri til nye byutviklingsområder med boliger og areal til ulike offentlige formål. Maskinparken er den første parken som ferdigstilles. To historiske bygninger bevares og legger rammene for parken; Finnes barnehjem og rester av Bergs maskin. Bygningene er med å bygge en særegen karakter til parken.

Parken bygges omkring bevarte stålkonstruksjoner fra Bergs maskin. I konstruksjonene integreres to øvre nivå, en mesanin og en liten pir, som gir luft og utsikt. Betongflaten som søylene er forankret i, danner fellesareal for større og mindre samlinger, for lek og opphold. I den nordvestre delen er en sone med bl.a. klatrevegg og balanse-elementer i et «terrengformet» gummidekke. I midtpartiet finnes en scene for større og mindre opptredener. Et langbord med benker er et sentralt samlingspunkt. Grønne innslag av ulike planter er viktig for rominndeling, frodighet og trivsel.

Finnes barnehjem som er bygget i jugendstil, ligger som en del av parken i sør. Et plenareal i forkant av bygget, gir et åpent og rolig uttrykk som fremhever byggets fasade.

Det er jobbet bevisst med bruken av planter. Det er vektlagt å lage gode avgrensninger av busker og stauder i overgang mot de private hagearealene og inngangspartiene. Mot Stjørdalsveien i sør gis plass til sykkel-parkering under trekroner. Gruppen av trær blir en «inngangsportal» og markerer overgang fra offentlige trafikkareal inn til boligområdet. Trærne gir et «filter» som demper vind sørfra samtidig som gløtt inn mot Finnes barnehjem opprettholdes mellom oppstammede, hvite stammer av Ornesbjørk.

Boligområdet bindes sammen av en gangpassasje som strekkes nord-sør gjennom hele boligfeltet. Passasjen i betong og tre er en viktig gangtrasé som også blir underlag for lek med sykkel, brett o.l.