Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

01

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

02

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

03

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

04

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

05

Lille Havnepark Sandnes indre havn

Prosjektkategori

Parker og byrom

Lokasjon

Sandnes kommune, Rogaland

Tidsrom

2014 - 2016

Om prosjektet

Havneområdet sentralt i Sandnes er nå under transformasjon til en moderne og miljøvennlig bydel. Lille havnepark ble av byggherre tenkt som et ikon for den nye bydelen. Vi fikk mulighet til å utforme et grønt landemerke, godt synlig i bybildet.

Tekniske forutsetninger gjorde at vi måtte bygge oss opp 1 m for å plassere trær og lage det grønt. Vi valgte å gjøre denne utfordringen til en viktig formpremiss og bygget opp et større areal -som en kan bevege seg inn i. Innenfra en egen verden; en oase med små gløtt ut mot fjorden og vågen. Utenfra et tydelig element en legger merke til.

Parkens formgiving forsterkes med plantevalget med vekt på blomstring og årstidsvariasjon. Vi håper at også de som vanligvis ikke bemerker seg blomster og trærs variasjoner vil bli oppmerksomme på dette her.