Foto: A. Markussen AS
Foto: A. Markussen AS

01

Foto: A. Markussen AS
Foto: A. Markussen AS

02

Foto: A. Markussen AS
Foto: A. Markussen AS

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

07

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

08

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

09

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

10

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

11

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

12

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

13

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

14

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

15

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

16

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

17

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

18

Narvik torv

Prosjektkategori

Parker og byrom

Lokasjon

Narvik

Tidsrom

2014 - 2016

Om prosjektet

«Det Fjerde Hjørnet er et signalbygg og en berikelse for Narvik sentrum. Det dreier seg om et nytt regionalt kultur- og samfunnshus til 360 millioner kroner, som vil bidra til en enda bedre og brukervennlig by. Bygget har fått er flott uteområde på 5000 kvadratmeter, som gir hele byen et betydelig løft» - Utdrag fra Utemiljø 4 2016, 15 årgang.

Narvik torv er utarbeidet i tilknytning til et bygg med bank-, museum- og biblioteksfunksjoner. Det tilstøtende parkarealet i sør, og E6 med stor trafikkmengde er fremtredende premisser til prosjektet i tillegg til selve utformingen av nytt bygg.

Det faste dekket er en videreføring av eksisterende skiferdekke i parken. Eksisterende stier får sin fortsettelse og danner et forløp med romdannelser og mindre plasser med ulik karakter og funksjon. Gressarealene utgjør den største delen av arealene, og hovedgrepet er således en videreføring og fortolkning av plassdannelser i parken.

Mot nord etableres en plass med en sirkulær møbleringssone som tar igjen formen på overlyssjakt. For å gi kvaliteter til opphold og litt behagelig lyd i sommersesongen er det etablert et mindre vannoppkomme i granitt. Et opphevet staudebed gir stor prydverdi og bidrar sammen med øvrig vegetasjon til å vise årtids variasjonene. En grøntsone ut mot E6 er viktig som buffer og for å etablere dette som en god oppholdsplass. Man kan med trygghet vende ryggen mot lyset, plassen og bygget med sin rause amfi situasjon.

Triginon er plassert åpent med en omsluttende beleggsone.

Sør for inngangen til bibliotek/museum er det etablert et område for opphold med gode lysforhold og utsikt til resten av parken.

I sør-vestlig del av området med trygg avstand til vei etableres et oppholdsareal og et lekeareal som henvender seg mot parken forøvrig. Lekearealet er et viktig tilbud i en bypark og er et positivt og livgivende element. Sitteplasser har nærhet og utsyn mot lekearealer.

På Parkhalldekket er det planlagt beplantning med mindre trær og busker på gressarealene, i nordlig del er noe større trær benyttet. Sammenhengen mellom eksisterende park og nybygg gjør området grønt, frodig og flott!