Illustrasjon: Victoria Cobena Serrano
Illustrasjon: Victoria Cobena Serrano

01

Gyllenborg skole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Tromsø

Om prosjektet

Store deler av skolens uteområde er omgitt av trafikkerte arealer. Solforholdene er gode, og tomta ligger forholdsvis godt skjermet mot vær og vind. Vinterstid ryddes deler av området for snø, og det er satt av plass til snølagring inne på området. Med byggetrinn 2 vil skolen få et robust uteområde, med gode møteplasser og variert lek hele året. Anlegget skal også fungere som nærmiljøanlegg utenom skoletid.

Amfiet tar opp høydeforskjellene i uterommet. Konstruksjonen gir rom for hvile, samvær og lek. Skolens forplass steinlegges. «Lav» og rolig lek er planlagt nærmest skolen. På nivået som ligger høyere opp finnes klatrenett, fugleredehuske, en liten flate til frileik, bølgende gummidekke og sandleik. Trær og busker gir en grønn innramming av uteområdet. Vegetasjonen reduserer svevestøv og støy inne i skolegården. Belysningen er integrert i amfiet, og vil bli et spennende og effektfullt innslag i mørketida.