Foto: Jeanette Austad
Foto: Jeanette Austad

01

Foto: Ann-Kjersti Johnsen
Foto: Ann-Kjersti Johnsen

02

Foto: Ann-Kjersti Johnsen
Foto: Ann-Kjersti Johnsen

03

Foto: Ann-Kjersti Johnsen
Foto: Ann-Kjersti Johnsen

04

Foto: Ann-Kjersti Johnsen
Foto: Ann-Kjersti Johnsen

05

Tromsø brannstasjon

Prosjektkategori

Byrom

Lokasjon

Tromsø

Om prosjektet

Tomta markerer begynnelsen på et større omdannings-område som strekker seg fra sentrum nord til universitets-området. Prosjektet hever kvaliteten på området og står frem med et bymessig, grønt preg. Utforming av bygget og landskapet på tomta setter standard for en fremtidig utbygging innenfor hele omdanningsområdet.

Planløsningen har en stram og organisert struktur langs vegen som er med på å gi området et bymessig preg. En sammenhengende trerekke langs Stakkevollvegen sammen med den grønne rabatten skaper et tydelig skille mellom hovedgata og brannstasjonen med tilhørende funksjoner.

Planløsningen legger til rette for en effektiv og funksjonell trafikkavvikling med utkjøring for utrykningskjøretøy i øst og tilkomst på øvre plan lengst mot vest. Plassen på øvre nivå er utformet med fokus på tilgjengelighet for alle. Her er det sykkelparkering, gjennomgående gang- og sykkelveg i tillegg til sittegrupper ute som ligger nært kantina. Vegetasjonen langs byggets fasade og i den store skråningen mot sør skaper et grønt og trivelig utemiljø.