Foto: Höegh Eiendom
Foto: Höegh Eiendom

01

Foto: Höegh Eiendom
Foto: Höegh Eiendom

02

Foto: Höegh Eiendom
Foto: Höegh Eiendom

03

Foto: Höegh Eiendom
Foto: Höegh Eiendom

04

Anolitveien 1- 3 (Trioving- bygget)

Prosjektkategori

Næringsbygg

Lokasjon

Ski

Om prosjektet

Anolitveien 1-3 er et nytt kontorbygg på 4141 m2. Bygget ligger i Ski Næringspark i Ski kommune, og er nytt hovedkontor for Trioving as.

Asplan Viak har vært akkreditert profesjonell (AP) og prosessveileder i alle prosjektets faser fra forprosjekt til ferdigstilt bygg. Vi har også vært BREEAM-NOR revisor for byggeprosjektet og har gjennomført revisjon ihht BREEAM-NOR standarden etter ferdig oppført bygg.

Kontorbygget er passivhus og er BREEAM-NOR sertifisert i kategorien nybygg - kontor med klassifisering Good.