Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Navnet minnelund, Steinskogen gravlund

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Steinskogen gravlund, Bærum

Tidsrom

2013-2014

Om prosjektet

Det som kjennetegner og karakteriserer Steinskogen gravlund er den naturlige skogen som omkranser gravplassen. I utformingen av den navnede minnelunden er gravplassens skogskarakter underbygd. Minneplatene har et naturlikt mønster som gjenspeiler formspråket i skogens bladverk og grenstruktur.

Med den tette sammenstillingen av minneplater og skogbryn, blir skogsfornemmelsen en del av minnelunden. På den måten blir også årstidene en del av minneplatenes utforming. De ulike årstidene vil tilføre en kontinuerlig variasjon til den navnede minnelunden. Blader som visner, snøen som ligger på grenene om vinteren, små skudd som spirer. Årstidenes kretsløp og livets kretsløp. 
Vi lever i dag i et mangfoldig samfunn med ulike ønsker og behov - dette må avspeiles i utformingen av gravplassene. Etableringen av den navnede minnelunden her på Steinskogen gravlund er et svar på et nytt behov. I motsetning til individuelle gravsteder er den navnede minnelunden et felles gravsted. Her er det vektlagt å lage en helhetlig opplevelse. Et skogsrom hvor minneplatene gjør stedet til noe eget. Samtidig er det individuelle ivaretatt med navneplater hvor de som besøker en grav har sitt eget sted å gå til.