Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

01

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

02

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

03

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

04

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

05

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

06

Gjesdal kyrkjegard

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Gjesdal kommune, Rogaland

Tidsrom

2013-2015

Om prosjektet

Prosjektet har hatt stor vekt på landskapsrommene der forlengelsen av den eksisterende kirkegården ut i kulturlandskapet har fått et storlinjet og helhetlig grep. Gravplassen ligger sjelden vakkert til omgitt av fjell og beiteland. Ved hjelp av enkle virkemidler har kirkegården tilpasset sitt formspråk til det omgivende verdifulle landskapet.

Anlegget i byggetrinn 1, er basert på en helhetlig landskapsplan for flere byggetrinn og tilpasser seg flomfarlig elv og omgivende beiteland. Buede morenesteinmurer rammer et nedsenket hovedplan, slik at gresslandskapet fortsetter i ett med nabobeitene. Ny løvvegetasjon danner en naturlig ramm. Enkle, robuste detaljer gir en verdig gravplass.