Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

05

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

06

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

07

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

08

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

09

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

10

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

11

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

12

Kristianslyst skole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Stavanger, Rogaland

Tidsrom

2011-2015

Om prosjektet

Kristianslyst ungdomsskole er prosjektert som en U-18 skole med ca. 540 elever og er et passivhusprosjekt. Byggherre har hatt stort fokus på kvalitet i utforming og materialer. Kristianslyst ungdomsskole med sine store sammenhengende uteområder samt sin nærhet til grøntområdet Vannassen betyr mye for hele bomiljøet rundt skolen. Bevaring av det åpne og frodige rommet midt i et tett bebygd boligfelt har vært bærende for konseptvalget.

Skolents tomteareal ble opparbeidet som et høystandard utendørsanlegg, med varierte møblerings- og aktivitetssoner og flere integrerte funksjoner som ivaretar diverse trafikale forhold.

Bygget er plassert i nordvestlig del av tomten som gir store og solrike utearealer mot sør og øst. Aktivitetsområder ble etablert nær nytt skolebygg og store sammenhengende plenområder og tresjikt danner en solid buffer mot tilgrensende boligbegyggelse.

Terrengsprang ble brukt bevisst til å skape flere vindskjermede rom som torget foran elevinngangen og et nedsenket lekeareal med hengekøyer. Et trappeanlegg med store sitteklosser fungerer som amfi og samlingssted. Det ble lagt vekt på å gjenbruke store deler av eksisterende materialer som granittblokker, samt bevare eller flytte eksisterende trær. Dermed kunne den frodige og grønne karakteret på tomten bevares. Uteanlegget inviterer både jenter og gutter til varierte fysiske aktiviteter og tilbyr mange ulike møtesteder.

Anlegget er blitt et populært møtested også etter skoletid. Området er planlagt med tanke på et mangfoldig tilbud til alle aldersgrupper. Spesiell fokus på aktiviteter som treffer ungdommens behov. Bevaring av grønne kvaliteter, gjenbruk av stein og omplantninger av eksisterende trær bidrar til bærekraftig utvikling og riktig miljøfokus.