Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

02

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

03

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

04

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

05

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

06

Foto: Sindre Ellingsen
Foto: Sindre Ellingsen

07

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

08

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

09

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

10

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

11

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

12

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

13

Bryne videregående skole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Time kommune - Rogaland

Tidsrom

2010-2015

Om prosjektet

Prosjektet har hatt stor vekt på landskapsrommene der åpen overvannshåndtering og overordnede ganglinjer har vært premissgivende for disponering av tomta. Anlegget er delt inn i to delområder; parken og skoleplassen.

Byggherre har hatt stor fokus på kvalitet i utforming og materialer. Den 220 m lange bekken/fordrøyningskanalen er med på å gi uteområdet et ekstra løft. Fordrøyningskanalen har en utforming som en bekk gjennom parken og som kanal på skoletorget.  Det er spesialdesignet benker og broer til skoleanlegget. Parken ligger over en parkeringskjeller og består av gresskledd terrassert landskap med sandvolleybaner og treningsapparater. Kunsten består av 3 paviljonger og står i godt samspill med uteområdet. Hele anlegget fremststår som vakkert og robust med enkle, solide løsninger både i utforming og i materialvalg. Skoleanlegget som ligger sentralt i Bryne har gitt en ny park til byen.