Ratio arkitekter AS
Ratio arkitekter AS

01

Ratio arkitekter AS
Ratio arkitekter AS

02

Ratio arkitekter AS
Ratio arkitekter AS

03

Ratio arkitekter AS
Ratio arkitekter AS

04

Ratio arkitekter AS
Ratio arkitekter AS

05

Ratio arkitekter AS
Ratio arkitekter AS

06

Livsvitenskapsbygget

Prosjektkategori

Utdanningsbygg, universitet

Lokasjon

Gaustadbekkdalen nord, Oslo

Om prosjektet

Det planlegges nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, inkludert kjemi og farmasi, ved Universitetet i Oslo. Som pilotprosjekt i Statsbygg skal Livsvitenskap-prosjektet følge BREEAM NOR-metoden for klassifisering av bærekraftige bygg.


Bygget skal sertifiseres både som ferdig prosjektert og som ferdig bygget og skal oppnå sertifiseringsklassen BREEAM-Excellent. Grenseverdien for BREEAM Excellent er at prosjektet oppnår en minimum-score på 70 %.

Asplan Viak bidrar som BREEAM-revisor Design- og prosjekteringsfasen og Post Construction-fasen og utfører BREEEAM-revisjonene som er grunnlaget for utstedelse av BREEAM-NOR sertifikatet. Bygget sertifiseres i kategorien utdanningsbygg. Arbeidet med Designfasen ferdigstilles våren 2016.

 

LENKER

Statsbygg

UIO