Oversikt Vinterbro: illustrasjonen viser vinterbrokrysset etter ombygging. Øverst til høyre er Myrdalsåsen og Kveldro næringsområde. Illustrasjon: Asplan Viak
Oversikt Vinterbro: illustrasjonen viser vinterbrokrysset etter ombygging. Øverst til høyre er Myrdalsåsen og Kveldro næringsområde. Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Holstadkrysset: ved Holstad i Ås skal det bygges nytt toplanskryss. Til venstre er ny kontrollplass for kjøretøy vist. Øverst i midten skimtes tunnelportalene til Holstadtunnelen, under Haugerud gård.

07

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

08

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

09

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

10

E18 Retvet – Vinterbro

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Akershus fylke, Ås og Ski kommuner

Tidsrom

2013 - 2016

Om prosjektet

Asplan Viak har på vegne av Statens vegvesen utarbeidet grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Strekningen vil komplettere E18 som motorveg fra Oslo til Stockholm, og er en av de viktigste utenlandsforbindelsene i vårt nasjonale transportsystem.

Retvet-Vinterbro er en delstrekning av E18 mellom Oslo og Stockholm. Strekningen starter ved fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold på Retvet, og går gjennom Ski og Ås kommuner med henholdsvis 7 km og 9 km. Den 16 kilometer lange strekningen antas å ha en prislapp på omlag 7 milliarder NOK ved ferdigstillelse. 
 
Ny E18 gjennom Ski og Ås bygges som firefelts motorveg med midtdeler. Vegen er dimensjonert for fremtidige trafikkmengder og hastighet 110 km/t. Ved prosjektets avslutning vil det være etablert motorvegstandard langs hele E18 fra Oslo til riksgrensen ved Ørje. Reguleringsplanen er basert på traseen som er beskrevet i kommunedelplan for E18, vedtatt av SKi- og Ås kommune i 2012.

De fremste målsettingene ved utbyggingen er:

  • Økt trafikksikkerhet – Spesielt nedgang i de mange alvorlige møteulykkene

  • Økt fremkommelighet gjennom økt kapasitet – Kjøretid fra Retvet til Vinterbro vil reduseres med ca. 6 minutter
  • Miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikk ledes utenom Kråkestad, blant annet for å unngå konflikt med lokaltrafikk
Reguleringsplanforslaget og tilhørende fagrapporter finnes i sin helhet på Statens vegvesen sine nettsider