Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Mulighetsstudie Mortensrud

Lokasjon

Mortensrud, Oslo kommune

Tidsrom

2015

Om prosjektet

Mulighetsstudien på Mortensrud viser gjennom viktige grep hvordan bydelen kan utvikles på en fremtidsrettet og bærekraftig måte.

På oppdrag fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune har Asplan Viak gjennomført en mulighetsstudie for utvikling av bydel Mortensrud. Mulighetsstudien ble utført med bakgrunn i innmeldte kommunale behov, og hensikten var å finne noen grep som kan bidra til en fremtidsrettet og bærekraftig stedsdannelse på Mortensrud. Viktige premisser har vært å belyse og utnytte effekter av relokalisering og sambruk på tvers av sektorbehov, samt å vurdere utviklingspotensialet for resterende kommunale arealer til boligutvikling.

Innledningsvis ble det gjennomført en stedsanalyse og egnethetsvurdering som grunnlag for utvikling av alternative skisser for fremtidig arealdisponering. Tre utvalgte alternativer ble presentert for representanter fra de kommunale behovshaverne m. fl. I en workshop hvor det ble jobbet med å konkretisere behov og forankre ideer om god stedsdannelse.

På bakgrunn av tilbakemeldingene ble et alternativ videreutviklet i tre varianter for nærmere studier av potensial for sambruk, stedsdannelse, boligantall, innfrielse av behov og risiko for gjennomføring. Til slutt ble et alternativ valgt ut, og dette ble detaljert ut  nærmere gjennom utarbeidelse av illustrasjoner, beregning av utnyttelse og strategi for gjennomføring.

 

Rapport

Mulighetsstudie for Mortensrud