IllustAsplan Viak
IllustAsplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Nitteberg - Visualisering

Prosjektkategori

Visualisering

Lokasjon

Skedsmo kommune

Tidsrom

2015

Om prosjektet

Illustrasjoner som ble utviklet i forbindelse med detaljreguleringsplan for Nitteberg i Skedsmo kommune

Asplan Viak stod for detaljregulering av deler av Nitteberg boligområde for Skedsmo Kommune. I den forbindelse ble det utarbeidet en mulighetsstudie der ulike alternativer for utbygging ble utprøvd i 3D. Det ble også produsert visualiseringer av det valgte alternativet som illustrasjon av planen.